Babyomvisning i Tegnetriennalen


20.11.19

Velkommen til åpen babyomvisning i Tegnetriennalen 2019! Etter omvisningen legger vi til rette for mingel i Atelier Felix. Vi serverer kaffe og frukt, og legger yogamatter på gulvet slik at også de små kan bli bedre kjent. Vel møtt!

Tidspunkt:
Onsdag 20. november kl. 13:00

Varighet: 45 minutter omvisning pluss mingel i Atelier Felix

Årets Tegnetriennale bærer tittelen Human Touch og åpner 8. november på Kunstnernes Hus og i Tegnerforbundet. 35 norske og internasjonale kunstnere utforsker tegning som et grunnleggende menneskelig uttrykk.

I utstillingen søker kurator Helga-Marie Nordby å skape et større refleksjonsrom rundt tegning, ikke bare som et kunstnerisk uttrykk, men som et iboende språk og potensial i mennesket. Tegningen peker både innover og utover, og manifesterer seg ikke bare som etterligning eller avbildning, men som visuelle ideer, som refleksjon, som leting, som spørsmål. Gjennom å trekke linjer til det prehistoriske og tegning som kommunikasjon før skriftspråket, undersøker utstillingen tegning som menneskets primære avtrykk – både i fysisk og mental forstand. I en digital billedkultur, der førstehåndserfaringer erstattes av stadig flere digitale og virtuelle substitutter, får behovet for noe håndfast og konkret - blyanten mot papiret – ny og akutt relevans. I utstillingen får vi blant annet se et utvalg fra Guttorm Guttormsgårds unike dagbokprosjekt, et tegnet livsforløp bestående av flere tusen tegninger, Elisabeth Mathisens sorgarbeider på papir, Per Teljers bitende mannsportretter og William Kentridges monumentalarbeid tegnet med tape i trappeløpet på Kunstnerens Hus. I et av triennalens gjestespill får vi også se tegninger av norske Outsider Art-utøvere.

Tegnetriennalen arrangeres av Tegnerforbundet. Tegnetriennalen 2019 er en samproduksjon med Kunstnernes Hus.