Utsatt! Agenda Kunst og håndverk

Korona-spesial
04.09.20

Agenda Kunst og håndverk: Korona spesial på Kunstnernes Hus fredag 4. september er utsatt til et senere tidspunkt.

Klikk her for mer info.

I mars 2020 stengte verden ned, og vi gikk inn i noe ukjent. Alle har blitt påvirket av Covid-19, lokalt og globalt, som individ og som samfunn. Agenda Kunst og håndverk har invitert fem kunstnere til å snakke om sin situasjon under pandemien med utgangspunkt i egne arbeider. Fra KHiO Kunst og Håndverk har vi invitert en student, en tidligere student, en PHD-stipendiat og en rektor.

Arrangementet er gratis og åpent for alle men krever påmelding, med forbehold om at KHiO-studenter kommer først i køen. Send en mail til hanne@kunstnerneshus.no for å reservere plass. Studenter bes om å å fremlegge studentbevis i påmeldingen. Seminaret vil bli tatt opp og tilgjengeliggjort digitalt i etterkant.

Om arrangementet

I mars 2020 stengte verden ned, og vi gikk inn i noe ukjent. Alle har blitt påvirket av Covid-19, lokalt og globalt, som individ og som samfunn. Vi er selvsagt ennå ikke der at vi kan summere opp eller snakke om pandemien i fortid, og ifølge mediene er vi fremdeles i startgropen, selv om det skal bli en tilgjengelig vaksine i løpet av 2021. For nå er vi med ett bundet sammen, mennesker over hele jorden, men det er ikke selvsagt at alle vil få tilgang til en vaksine samtidig.

Som med alle store omveltinger og brudd gjennom historien tar det tid før vi får oversikt over det som skjer, før det en gang lander og blir noe vi kan begripe og etterhvert forsøke å plassere og bearbeide, og forhåpentligvis være bedre forberedt på i fremtiden. Helt sikkert er det at historien om Covid-19 vil være i kontinuerlig forandring i overskuelig fremtid, etterhvert som perspektiver og konsekvenser blir lagt til.

Å være kunststudent, kunstner eller å arbeide i kunstfeltet i denne helt ukjente situasjonen kan arte seg svært forskjellig: Noen kunstnere er direkte berørt, enten ved at de selv er utsatt og må isolere seg, eller at de har familie eller venner de må ta hensyn til og er bekymret for, og går igjennom en ekstra vanskelig tid. Andre opplever at de har fått tid til å arbeide og konsentrere seg, og at valget de en gang tok om å bli kunstner har gjort de rustet til å takle nettopp en slik situasjon - i og med at kunstnere gjerne er i stand til å sette seg selv i gang og arbeide alene. Veldig mange kunstnere har mistet inntekt og har fått en hardere hverdag- huslån og studielån har ikke minket under pandemien. Noen har blitt avskåret fra studieplassen, fra arbeidssted, eller fra familie. De fleste har måttet venne seg til å bruke internett på en annen eller utvidet måte. Mange avgangsklasser i kunstretninger har hatt eksamen digitalt, noen digitale avgangsutstillinger.

Forskjeller, både individuelle og institusjonelle har blitt mer synlig, det vet vi, men hvordan kunsten blir påvirket av pandemien vet vi ikke ennå.

Program

10:00 Lotte Konow Lund

10:10 Anne Hilde Neset

10:20 Magnus Vanebo

10:40 Terje Nicolaisen

11:00 Ruben Steinum

11:15-12:00 Pause

12:00 Måns Wrange

12:10 Melanie Kitti

12:30 Samoa Remy

12:50 Fadlabi

13:10 Spørsmål fra salen

Om deltakerne

Anne Hilde Neset

Anne Hilde Neset er direktør ved Kunstnernes Hus. Hun er en av grunnleggerne av samtidskunstorganisasjonen Electra i London og har arbeidet med kuratoriske prosjekter ved Tate Modern, Barbican og South London Gallery. Før det arbeidet hun i flere år som en av redaktørene i det internasjonale musikkmagasinet The Wire, og som programleder i BBC Radio 3.

Hun flyttet til Oslo 2012 og startet som leder på nyMusikk hvor hun grunnla de tverrkunstneriske festivalene Off The Page og Only Connect. Hun skriver regelmessig for kataloger og tidsskrifter internasjonalt (The Wire, Frieze, Morgenbladet) og har drevet foredragsvirksomhet bl.a på M.I.T og London University of the Arts med mer. Hun har kuratert en rekke festivaler og utstillinger i London, Barcelona, New York, Tokyo, København og Oslo.

Fadlabi

Fadlabi bor og jobber i Oslo. Han ble utdannet ved Kunstakademiet i Oslo (KHiO), Al-Neelain University i Khartoum og Sudan University. Han jobber med maleri, tekst og performance. I 2008 grunnla han “One Night Only”, en kunstnerdrevet plattform i Oslo som viser en ny kunstner hver mandag. Mellom 2010 og 2014 jobbet han sammen med kunstner Lars Cuzner på European Attraction Limited, en moderne gjengivelse av en menneskelig dyrepark ved navn "The Congo Village" som var en del av verdensmessen 1914 i Oslo.

Nylige utstillinger inkluderer Sharjah Biennal 11 (Sharjah), Bergen Assembly (Bergen) Museum of Contemporary Art (Oslo), Kunsthall (Oslo), UKS (Oslo) , Munchmuseet i bevegelse (Oslo), NY Kunstbokmesse (NY), Performa 15 NY (NY), Midlertidig galleri (Köln), Nile Sunset Annex (Kairo), Al Riwaq (Manamah), Saudi Arts Council (Jeddah), Darat Al Funun (Amman), Townhouse (Kairo), Minnesota Museum of American Art (Minneapolis), Kunstnernes Hus (Oslo) og Survival Kits (Riga). Sammen med Karin Erixon driver Fadlabi Khartoum Contemporary Art Center i Oslo.

Magnus Vanebo

Magnus Vanebo er for kunstverden hva bridgeblanding er for babyboomers: en absolutt nødvendighet. Ikke nok med det, han er også for kunsten hva logikk er for det offentlige ordskiftet: totalt oversett, men viktigere og viktigere for hver dag som går. Innholdsmessig tangerer Vanebo alt fra det gode til det slette, det seriøse til det komiske, og det stygge til det fine gjennom en rekke forskjellige materialer og teknikker. Litt som retten kabaret — reker, egg og erter i et tykt lag aspik — en usannsynlig kombinasjon som både ser kvalm ut og smaker dritt, men som av en eller annen grunn fortsetter å holde seg tidløs.

Melanie Kitti

Melanie Kitti (SE) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Forfatterskolen i København. Hun driver visningsrommet Destiny’s med tre kollegaer. Hun er virksom i Oslo og København.

Måns Wrange

Måns Wrange (f. 1961) er kunstner, skribent, kurator og pedagog bosatt i Stockholm. Hans arbeider er representert på over 200 utstillinger, biennaler og festivaler over hele verden. Noen av hans seneste utstillinger har vært ved GIBCA – Göteborg International Biennial for Contemporary Art, Moderna Museet og Tensta Konsthall i Stockholm.

Fra 2008 til 2014 var Wrange rektor ved Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, og fra 1995 til 2008 var han først prefekt (avdelingsleder) og deretter professor ved Konstfack. Måns Wrange var aktivt medvirkende i utviklingen av kunstnerisk forskning, først som medlem av arbeisdgruppen for grunnleggingen av den nasjonale forskerskolen, Konstnärliga forskarskolan, deretter som styreleder ved samme institusjon. Wrange har også vært forskningsveileder ved Institutionen för data- och systemvetenskap ved Stockholms universitet (2010-2014) og ved Kunsthøgskolen i Oslo (2005-2009). Wrange ble valgt til rektor ved KHiO i 2019 for en periode på fire år.

Ruben Steinum

Ruben Steinum (f. 1984, Oslo) kunstner og styreleder Norske billedkunstnere (NBK) er utdannet fra Statens Kunstakademi i Oslo og Einer Granum Kunstfagskole. Steinums kunstneriske praksis preges av hans interesse for popkultur og det hverdagslige, samt bruk av kommersielle objekter og appropriasjon av merkevarer i kunstverkene. Steinum arbeider hovedsakelig med skulptur, tegning og fotografi.

I tillegg til hans kunsteriske praksis så er Steinum engasjert i en rekke verv og prosjekter med det til felles at de alle fokuserer på å bedre vilkårene for kunstnerne og sikre kunstens rettmessige plass i sentrum av samfunnet. Steinum er styreleder i Norske Billedkunstnere (NBK), tidligere styreleder i UKS (Unge Kunstneres Samfund) og medstifter av kunstsalg-plattformen Atelier.

Samoa Rémy

Samoa Rémy er billedkunstner opprinnelig fra Sveits, som har bodd i Oslo de siste tjue årene. Hennes prosjekter har blant annet blitt utstilt på Swiss Art Awards i forbindelse med Art Basel. I 2014 vant hun Manor Art Award for unge kunstnere, og stilte ut et stort prosjekt med tittelen Division Leads to Multiplication på Museo C. d'Arte i Lugano (Sveits).
Mellom 2015 - 2016 hadde Rémy et soloshow med tittelen Substratum på Jugendstilsenteret i Ålesund, hvor hun blant annet gjorde en stedsspesifikk intervensjon i museets spisestue. Hennes arbeider er preget av et konstant søk etter intervallet som gjenoppretter en viss likevekt mellom motstridende krefter. Hennes prosjekter henter inspirasjon fra det vitenskapelige feltet og kombinerer flere kunstneriske medier som installasjon, tegning, trykk, skulptur og video. I sitt nåværende PhD-prosjekt Layers of Darkness and Light forvandler Rémy forskningsmateriale fra CERN til kunstverk.

Terje Nicolaisen

Terje Nicolaisen er utdannet fra Kunstakademiet ved Universitetet i Bergen og Kunstakademiet i Trondheim (NTNU). Han har en rekke utstillinger bak seg blant annet på Plum Trim, Prosjektrom Normanns, Henie Onstad Kunstsenter, Tegnerforbundet, Kunstnerforbundet, Galleri Riis, Bergen Kunsthall og Museet for samtidskunst. Han er i tillegg en del av Tegneklubben og lager artist-books og musikk. Han er innkjøpt til flere private og offentlige samlinger. Nicolaisen er særlig kjent for sine konseptuelle tegninger, der han behandler både kunstverden og hverdagslivet. Han har tatt for seg alt fra bystrukturer, utopier, museer, atelieret og kunstnernes vilkår.

Bilde: «Selvportrett med spanskesyken» av Magnus Vanebo.